Borusan Otomotiv’in Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

  Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. (“Borusan Otomotiv” veya “Şirket”) olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek
  önem veriyoruz.


  Bu aydınlatma metni ile https://www.kampanyaradar.com/kampanya/bmw-ix-xdrive50-100-elektrikli-surus-keyfi internet sitesi (“Site”) sayfası üzerinde yer alan yer alan teklif ve talep formu kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl
  işlediğimize ilişkin bilgi vermeyi amaçlıyoruz.

   

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

  Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleniyor?

  • – Site üzerinde yer alan araçlara ilişkin test sürüşü, satış, kiralama ve fiyat
   konularına dair iletişim taleplerinizin alınması,
  • – Talebiniz doğrultusunda, araçla ilgili bilgi ve teklif iletilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilmesi,
  • – Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da
   bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal
   yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi
   taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması
   durumunda bilgilerinizin paylaşılması),
   – Faaliyetlerimizin mevzuata uygun
   yürütülmesi.
  • – Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın
   korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.
  • İletişim izin tercihleriniz doğrultusunda kampanyalar,
   tanıtımlar, etkinlikler, anketler ve fırsatlar hakkında bilgilendirilmeniz,
   – Ürün/hizmetlerimize dair deneyimlerinizin kişiselleştirilmesi,
   geliştirilmesi,
   – Tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun ürün ve hizmetlerin sunulması
   kapsamında profilleme, segmentasyon ve pazarlama analizleri
   süreçlerinin yürütülmesi,
   – Pazarlama stratejilerimizi belirlemek ve pazarlama faaliyetlerimizin
   etkinliğini ölçmek,
   – İş ortakları ile pazarlamaya yönelik iş birliği çalışmalarının yürütülmesi.
  • Öneri, talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,
   – Showroomlarımızı, tesislerimizi ya da yetkili satıcı/servislerimizi ziyaretiniz
   esnasında güvenliğin sağlanması,
   – Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
   – Ürün, hizmet ve süreçlerimizin geliştirilmesi ile iyileştirilmesine
   yönelik çalışmaların yürütülmesi,
   – İş süreçlerimizin raporlanması, denetlenmesi ve incelenmesi ile grup
   şirketlerimiz politika, uygulama ve kuralları ile üretici standartlarına
   uyumluluğumuzun sağlanması.

  Verileriniz İşlenirken Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılıyor?

  • Kanun md. 5/2 (c)
   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel  verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • Kanun md. 5/2 (ç)
   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri
   işlemenin zorunlu olması
  • Kanun md. 5/2 (e)
   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • Kanun md. 5/2 (f)
   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
   olması.
  • Kanun md. 5/1
   İlgili kişinin açık rızası.

  İşlenen Kişisel Veriler

  • – Kimlik (Ad soyad)
   – İletişim (E-mail adresi, Telefon numarası)
   – Müşteri işlem (Çağrı merkezi kayıtları, talep bilgisi)
  • – Kimlik (Ad soyad)
  • – İletişim (E-mail adresi, Telefon numarası)
  • – Müşteri işlem (Çağrı merkezi kayıtları, talep bilgisi)
  • – Kimlik (Ad soyad)
   – İletişim (E-mail adresi, Telefon numarası)
   – Müşteri işlem (Çağrı merkezi kayıtları,
   talep bilgisi)
  • Kimlik (Ad soyad)
   – İletişim (E-mail adresi, Telefon numarası)
   – Müşteri işlem (Çağrı merkezi kayıtları, talep bilgisi)
  • Kimlik (Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali)
   – İletişim (E-mail adresi, Telefon numarası)
   – Müşteri işlem (Çağrı merkezi kayıtları, talep bilgisi, form kayıtları)
   – Pazarlama (satın alınan ürün, hizmet süreçlerinde veya anket ve kampanyalar ile elde edilen bilgiler, kişisel verilerinizin analizi neticesinde elde edilen bilgiler)
   – Mesleki deneyim (Eğitim durumu, mezuniyet seviyesi)
    

  2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıldığı
  Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak, yurtiçi ve yurtdışındaki yetkili satıcı ve servislerimiz, grup şirketlerimiz, tedarikçiler ve iş ortakları ile paylaşıyoruz. Kişisel verileriniz ayrıca yetkili kurum veya
  kuruluşların, Şirketimizden bilgi veya belge talebinde bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen taraflarla
  paylaşırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlıyoruz.


  3. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
  Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, Site’de yer alan form bölümündeki online formun doldurulması ya da farklı iletişim kanalları aracılığıyla (telefon numaramız ve e-posta adresimiz) suretiyle, kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollar ile topluyoruz.

  Verileriniz işlenirken Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ati kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve açık rızanızın olması hukuki sebeplerine dayalı olarak hareket edilmektedir.


  4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Haklarınızı kullanmak üzere Şirketimize başvururken, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemler ile birlikte aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz:

   

  Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir:

  -İnternet sitelerimizin “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklarında yer verdiğimiz Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz,
  – Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, botopy[email protected] adresine talebinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.