KVKK Uyumluluk

  1. SİTE KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

  1.1. Bu internet sitesini (Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde “SİTE”yi kullanmaktan vazgeçiniz. “SİTE” sahibi bu “SİTE”de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, ” SİTE”yi ve “SİTE” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

   

  1.2. Bu “SİTE”nin sahibi Cumhuriyet Mah. İncirli Dede Cad. Sinpaş No: 8 Iç Kapı No: 651 Şişli/ İstanbul adresinde mukim OLI PROJE VE DANISMANLIK LIMITED SIRKETI (Bundan böyle kısaca “KAMPANYA RADAR” olarak anılacaktır)’dir. “SİTE”de sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler OLI PROJE VE DANISMANLIK LIMITED SIRKETI tarafından sağlanmaktadır.

   

  1.3. Bu “SİTE”de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “SİTE”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları “KAMPANYA RADAR” “KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “SİTE”de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “KAMPANYA RADAR” tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “SİTE” hizmetlerinden yararlanan ve “SİTE”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

   

  1.4. İşbu “Site Kullanım Koşulları” 22/01/2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “SİTE”yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu “Site Kullanım Koşulları” ayrıca, “KAMPANYA RADAR” hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü “Üyelik Sözleşmesi”nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

   

  1. TANIMLAR

  2.1. SİTE : “KAMPANYA RADAR” tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.kampanyaradar.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

  2.2. KULLANICI : “SİTE”ye ve/veya “SİTE VERİTABANI”na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

   

  2.3. LİNK : “SİTE” üzerinden “SİTE” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “SİTE”ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

  2.4. İÇERİK : “SİTE”den yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

   

  2.5. “SİTE ARAYÜZÜ” : Başta “ÜYE”ler tarafından oluşturulan içeriğin “KULLANICILAR” tarafından görüntülenebilmesi ve “SİTE VERİTABANI”ından sorgulanabilmesi amacıyla “KULLANICILAR” tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “KAMPANYA RADAR”a ait olan tasarımlar içerisinde “SİTE” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

   

  2.6. SİTE VERİTABANI : “SİTE” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “KAMPANYA RADAR”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

   

  2.7. “ÜYE” : “KAMPANYA RADAR” tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, “KAMPANYA RADAR” tarafından “SİTE” üzerinde tanımlanan “ÜYE”lik sürecini tamamlayarak; “KAMPANYA RADAR”ın elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri “ÜYE”lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi “KULLANICI”.

   

  2.8. “ÜYE SÖZLEŞMESİ” : “SİTE” dahilinde “KAMPANYA RADAR” tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; “KAMPANYA RADAR” ile “ÜYE” arasında üyelik kayıt sürecinde “ÜYE”nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. “KAMPANYA RADAR”, “ÜYE SÖZLEŞMESİ”ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle “ÜYE”nin onayına sunabilir. Bu durumda “ÜYE” olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

   

  1. OLI PROJE VE DANISMANLIK LIMITED SIRKETI

  3.1. “KAMPANYA RADAR”, “ÜYE”ler tarafından “SİTE VERİTABANI”na yüklenen içeriklerin “KULLANICILAR” tarafından “SİTE” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle “SİTE VERİTABANI” üzerinden sorgulanabilmesini ve “SİTE” üzerinden “KAMPANYA RADAR”e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

   

  3.2. “KAMPANYA RADAR”, “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “SİTE” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde “ÜYE”lerine; ürünlerini yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, “KULLANICILAR” ve/veya “ÜYE”lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “SİTE” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “SİTE” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

  3.3. “KAMPANYA RADAR”, “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “SİTE” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde “ÜYE”lerine “SİTE” içerisinde “KULLANICILAR”ın “ÜYE”lerin ürünlerine daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ürünlerin görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

   

  3.4. “KAMPANYA RADAR”, “ÜYE”lerin “SİTE dahilinde yayımladıkları ürünlere ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer “ÜYE”ler tarafından “SİTE” üzerinden “KAMPANYA RADAR”a yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “SİTE” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “SİTE” üzerinden “ÜYE”lerinin hizmetine sunmaktadır.

   

  3.5. “KAMPANYA RADAR”, “ÜYE”lerine “SİTE” dahilinde gerçekleştirdiklere işlemlere, beğenilerini yönelik “SİTE” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan üreünlere ilişkin diğer “ÜYE” ve “KULLANICI”ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

  3.6. “KAMPANYA RADAR” tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler “KAMPANYA RADAR” tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen “KAMPANYA RADAR”in yetkisi dahilindedir. “KAMPANYA RADAR” bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

   

  1. KAMPANYA RADAR SİTESİ KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  4.1. “KULLANICILAR” yalnızca hukuka uygun amaçlarla “SİTE” üzerinde işlem yapabilirler. “KULLANICILAR”ın ve “ÜYE”lerin, “SİTE” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

  4.2. “SİTE”, “ÜYE”ler tarafından “SİTE VERİTABANI”na yüklenen “İÇERİK”lerin “KULLANICI”lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “KAMPANYA RADAR”, “KULLANICI”lar tarafından görüntülenen “İÇERİK”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu “İÇERİK”ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

   

  4.3. “KULLANICI” “SİTE” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “KAMPANYA RADAR” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

   

  4.4. “SİTE” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; “ÜYE”ler tarafından oluşturulan ürünlerden ve “İÇERİK”lerden dolayı “KAMPANYA RADAR”ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, “KAMPANYA RADAR” çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, “KAMPANYA RADAR” yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

   

  4.5. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, “KAMPANYA RADAR”a “SİTE” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. “KAMPANYA RADAR”, “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler tarafından “SİTE”ye iletilen veya “SİTE” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

   

  4.6. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, “SİTE” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “SİTE”nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

   

  4.7. “KAMPANYA RADAR”, “SİTE” dahilinde sunulan hizmetleri ve “SİTE” dahilinde erişilen “İÇERİK”leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “KAMPANYA RADAR”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

   

  4.8. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, “KAMPANYA RADAR”in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “KAMPANYA RADAR” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “KAMPANYA RADAR” tarafından yapabilir. “KAMPANYA RADAR” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği “KULLANICI” veya “ÜYE”ye aittir.

   

  4.9. “KULLANICI”lar, “SİTE” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden “ÜYE” veya “SİTE”nin ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

   

  4.10. “KAMPANYA RADAR”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcısı”dır ve bu konuda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi” almıştır. “KAMPANYA RADAR”, 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı”lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla “KULLANICI”ların “SİTE” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

   

  4.11. “KAMPANYA RADAR”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcı” olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

   

  4.12. “KAMPANYA RADAR”, “SİTE”‘ üzerinden “KULLANICILAR” veya “ÜYE”ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “GİZLİLİK POLİTİKASI” ve “ÜYELİK SÖZLEŞME”leri hükümleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir,

  – CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş

  – MİGROS TİCARET A.Ş

  – ŞOK MARKETLER TİC. A.Ş.

  – BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

  – YENİ MAĞAZACILIK A.Ş

  – AKBANK T.A.Ş.

  – ALJ MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

  – ASEL ENGINEERING LTD

  – ANADOLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

  – BAYLAS OTOMOTİV A.Ş.

  – BAYRAKTAR OTOMOTİV VE SERVİS HİZMETLERİ A.Ş.

  – BAYTUR MOTORLU VASITALAR TİC. A.Ş.

  – BORUSAN OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

  – D&D MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

  – DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş.

  – ENTERPRISE RENT A CAR (YES OTO KİRALAMA VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.)

  – FER MAS OTO TİCARET A.Ş.

  – GENERAL MOTORS TÜRKİYE LTD. ŞTİ

  – GROUPE PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş.

  – HONDA TÜRKİYE A.Ş.

  – HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

  – IVECO ARAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

  – KOÇ FİNANSMAN A.Ş.

  – MAIS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.

  – MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE NV

  – MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.

  – MERMERLER OTOMOTİV TAŞIMACILIK TURİZM TEKSTİL İNŞAAT GIDA VE PAZARLAMA A.Ş

  – NISSAN OTOMOTİV A.Ş.

  – OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

  – OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş

  – SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.

  – ŞAHSUVAROĞLU DIŞ TİC.KİM.ÜRÜN.OTOM.PAZAR.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

  – TEMSA MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA ve DAĞITIM A.Ş.

  – TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

  – TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.

  – YÜCE AUTO MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş.

  – VOLVO CAR TURKEY OTOMOBİL LTD.ŞTİ.

  – VE SİTEDE BULUNAN TÜM MARKALAR VE BU MARKALARIN YETKİLİ BAYİLERİ  ile paylaşabilir, yukarıda belirtilen ve bilgiler paylaşılan firmalar bu verileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “KAMPANYA RADAR” aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “SİTE”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICILAR, işbu Sözleşme tahtında temin etmiş olduğu verilerin tanıtımı, pazarlaması ile ilgili olarak verilerin paylaşımının yapıldığı tüm şirketlerin 6563 sayılı Elektronik Ticaret Kanunu, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak SMS, MMS, E-mail v.s. gibi tüm iletişim kanalları vasıtasıyla kendileri ile iletişime geçmelerine dair onay vermektedirler.

  4.13. “SİTE” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde “SİTE VERİTABANI”ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak “SİTE VERİTABANI”ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak “KAMPANYA RADAR” ya da verilerin paylaşıldığı 3. Kişiler tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

  4.14. “SİTE” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “KAMPANYA RADAR”ın yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “KAMPANYA RADAR”ın ya da verilerin paylaşıldığı 3. Kişilerin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

  4.15. “SİTE” üzerinden yayınlanan ürünlerin, “SİTE ARAYÜZÜ”nün “KAMPANYA RADAR”ın ya da işbu Sözleşme tahtında veri paylaşımı yapılan 3. Kişilerin yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

  4.16. “SİTE” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü “İÇERİK”in “KAMPANYA RADAR”ın ya da veri paylaşımı yapılan 3. Kişilerin yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce “SİTE” dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

  4.17. “SİTE” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ürünlerde yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve “KAMPANYA RADAR”In ya da veri paylaşımı yapılan 3. Kişilerin yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

  4.18. “SİTE VERİTABANI” ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen “KAMPANYA RADAR”ın ya da veri paylaşımı yapılan 3. Kişilerin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

  4.19. “SİTE” sağlamış olduğu hizmetler hakkında her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya, aktivite, fırsat vesair iletilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi, bu formda verdiğim mail ve telefon ve diğer bilgilerimin istatistik ve form çalışmaları, reklam, bayi teklif dönüşü ve pazarlama, “SİTE” teklif ve reklam mailleri, kısa mesajları için kullanılabileceğini kabul ve beyan ederim.

  4.20 “Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını [email protected] adresinden talep etme hakkınız bulunmaktadır.”

  Gizlilik metni: Bu formdaki tüm bilgiler gönüllü olarak verilmiştir. Anketin tek amacı kişisel bilgilerin “SİTE” veritabanına kaydedilmesidir. Formu dolduranlar bilgileri onaylama, reddetme ve değiştirme hakkına sahiptir. “SİTE” veri tabanına kaydedilmiş bilgileri kullanacak olup, bilgilerin gizliliğini sağlamak adına her türlü tedbiri alacaktır. Bütün bunlara rağmen “SİTE” izni alınmaksızın kişisel bilgilerine herhangi bir yolla ulaşılarak kullanılmasından”SİTE” sorumlu olmayacaktır.

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  Bu “SİTE” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “SİTE”nin (sınırlı olmamak kaydıyla “SİTE VERİTABANI”, “SİTE ARAYÜZÜ”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “KAMPANYA RADAR”ın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “OLI PROJE VE DANISMANLIK LIMITED SIRKETI”e ait ve/veya “KAMPANYA RADAR” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “KULLANICI”lar, “KAMPANYA RADAR” hizmetlerini, “KAMAPNYA RADAR” bilgilerini ve “KAMPANYA RADAR”ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “KAMPANYA RADAR”ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “SİTE KULLANIM KOŞULLARI” dahilinde “KAMPANYA RADAR” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “KAMPANYA RADAR”ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

  İşbu “SİTE KULLANIM KOŞULLARI” dahilinde “KAMPANYA RADAR” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “KAMPANYA RADAR”; “KAMPANYA RADAR” hizmetleri, “KAMPANYA RADAR” bilgileri, “KAMPANYA RADAR” telif haklarına tabi çalışmaları, “KAMPANYA RADAR” ticari markaları, “KAMPANYA RADAR” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

  1. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

  “KAMPANYA RADAR”, tamamen kendi takdirine bağlı olarak iş bu “SİTE KULLANIM KOŞULLARI”nı herhangi bir zamanda “SİTE”de ilan ederek değiştirebilir. İş bu “SİTE KULLANIM KOŞULLARI”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İş bu “SİTE KULLANIM KOŞULLARI” kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  1. MÜCBİR SEBEPLER

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “KAMPANYA RADAR” işbu “SİTE KULLANIM KOŞULLARI”, “GİZLİLİK POLİTİKASI” ve “ÜYELİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “KAMPANYA RADAR” açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “KAMPANYA RADAR”ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “KAMPANYA RADAR”ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  İş bu “SİTE KULLANIM KOŞULLARI” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “SİTE KULLANIM KOŞULLARI” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

  İşbu “SİTE KULLANIM KOŞULLARI” “KAMPANYA RADAR” tarafından “SİTE” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, işbu sözleşme hükümlerini “SİTE”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “KAMPANYA RADAR”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “SİTE” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.